FASTIGHETSSERVICE

By on 12 May 2020

Vi tar hand om utsidan

Alla fastigheter behöver regelbundet underhåll. Du kan anlita oss för halkbekämpning, snöskottning, utomhusstädning och sopning av asfalten. Vi utför även mindre arbeten som till exempel byte av lampor och montering av skruvpålar för staket och andra konstruktioner.

I vår maskinpark finns också en gräsupptagare för snygg och enkel montering av kablar. Vi erbjuder våra tjänster åt privatpersoner, företag och husbolag..