TRÄDFÄLLNING

By on 16 March 2021

Ett säkert sätt

Vi utför professionell varsam fällning av gårdsträd, röjning för tomter och skogsvård i området Vasa-Karleby. Allt från endast fällning av träden till borttransport av stammar och kvistar samt stubbfräsning. Tag kontakt så kommer vi ut och ger en kostnadsfri offert enligt omfattningen på arbetet. Exempel på kostnader på gårdsträd: Vanlig fällning från 60 euro/fällning inkluderar moms 24%. Sektionsfällning av träd med stegjärn och klättersele i de fall där det inte finns utrymme att fälla trädet som vanligt, från 120 € inklusive moms 24% / träd beroende på svårhetsgrad. Vid flera träd ges mängdrabatt.
Vid omfattande arbeten även på timdebitering. Tjänsten berättigar till hushållsavdrag, 40% av arbetskostnaderna (självrisk 100 euro). Vi är olycksfallsförsäkrade samt skadeförsäkrade.
ps. I städer, kom ihåg Stadens lov före fällning.