STUBBFRÄSNING

By on 12 May 2020

Ett skonsamt val

Har du gamla stubbar eller rötter som stör? Eller är de angripna av ohyra? Fräsning är ett skonsamt och effektivt sätt att bli av med gamla stubbar. Fräsningen utförs med en specialmaskin med lågt marktryck. Våra stubbfräsar bearbetar endast stubben, vilket innebär minimala skador på den omkringliggande gräsmattan eller asfalten. Kvar blir endast en hög med flis som är perfekt att använda i komposten eller som täckmaterial i trädgården. Ett naturlig metod, där allt tas tillvara. Stubbfräsning är också ett ypperligt alternativ när man vill få bort en en gammal häck med rötter.

Metoden lämpar sig också om man önskar plantera nya träd på samma plats, till exempel i parker eller alléer. Totalkostnaden för fräsning är dessutom oftast lägre än andra metoder.

Vi hjälper också med trädvården. Vi fäller era gamla träd, fräser bort stubbarna, tar hand om resterna och planterar sedan nya träd.